För kontakt med föreningen maila info@homse.se eller ta kontakt med någon i styrelsen:

Jonny Hjorter, 08-440 12 00, jonny.hjorter@homse.se, Ordförande

Majja Gehlert, 073-907 01 28‬, majja.gehlert@homse.se

Janna Olander, 073-447 76 66‬, janna.olander@homse.se

Föreningens Bankgiro: 5198-8822

Föreningens Swishnr: 1234656203

Föreningens organisationsnr: 802506-0818