Det finns många olika sätt att stötta Lugnet och bli medlem i föreningen. Nedan redogör vi för hur vi ser på medlemskap.

Facebook

Vill du få information om vad som händer i Lugnet och när aktiviteter som öppet hus och vårstädningar sker är det bästa sättet att gå med i facebookgruppen Torpet Lugnets Vänner. Alla är välkomna att hjälpa till så lite eller mycket man har tid och lust med.

Föreningsmedlemskap

Medlemskap i HoMse är för dig som vill vara med och styra i vilken riktning vi utvecklar Torpet Lugnet och är beredd att arbeta med att den utvecklingen blir verklighet. Medlemskap kostar 250 kr om året och ger dig rösträtt på årsmötet. Om detta är valet för dig anmäler du dig på följande sida ebas.sverok.se

Lugnetsponsor

Kostnaden för att driva och underhålla Torpet Lugnet är som minst 50 000 kr per år men då är inte kostnaderna för hur vi vill utveckla Lugnet medräknad. Lugnetsponsor är för dig som har råd att stötta Torpet Lugnet ekonomiskt. Att bli Lugnetsponsor kostar 1200 kr per år (motsvarande 100 kr per månad) och vi hoppas hitta 10 personer som är beredda att bli Lugnetsponsorer. Som Lugnetsponsor har du också rösträtt på föreningens årsmöte. Läs mer på lugnetstugornas hemsida.