Föreningen hyr Torpet Lugnet av Stockholms stads som föreningslokal. För mer information: www.lugnetstugorna.se

Sedan 1997 har Torpet Lugnet främst använts som förenings och lajvlokal. För medeltidslajv är stugan unik i Stockholm och vi arbetar för att den skall kunna fortsätta användas som lajvlokal även framöver.

Det finns många medeltida lajvområden runt om i landet men med Stockholm som storstadsområde är det svårt att hitta områden som är passande för medeltidslajv. Närheten till tunnelbanan har varit avgörande för ungdomar att kunna arrangera och genomföra medeltidslajv på egen hand.

Storstugan